View Video Click here:

Imno ng GMA

Music and Lyrics by: Myrna Ayuro-Jatayna

Musical Score by: Mercy Jataytan-Fulgencio

Tempo De Marcha

I

General Mariano Alvarez, Bayan

Buong puso ka naming itinatanghal,

Ang aming dangal pag-asa'y tanglawan,

Ika'y mananatiling ilaw kailanman,

(Refrain)

Ang alab ng kagitingan, sa puso ng mamamayan,

Sa'yo bayan aming mahal, iaalay kailanpaman,

Pag-unlad mo'y isusulong, Harangin may di uurong,

Pangarap mo'y tutuparin, ang tagumpay hanggang kamtin,

(Chorus)

Dakila ka... O bayan ko.....

Bantayog ng pag-asa ko...

Pagsulong mo O GMA...

Tagumpay mo'y ligaya ko....

(Repeat)